La relació escola-família és clau. Promou un clima de respecte mutu i voluntat de millora conjunta. Els canals de comunicació i participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles són reunions individuals amb els tutors, reunions d’aula, de coordinació amb l’Ampa (junta i comissions) i amb el Consell Escolar.

Des de l’escola s’afavoreix la participació de les famílies en activitats d’aula a tots els nivells i a les reunions de delegats d’aula que recullen el sentir de totes elles i el fer de l’escola, a través de les seves trobades amb l’Equip Directiu.

L’escola disposa d’un servei d’acollida de matí i tarda i activitats extraescolars organitzades per l’AMPA en col·laboració amb l’ED.

El servei Temps de Migdia es troba en sintonia amb el projecte educatiu, fomenta l’aprenentatge del fet nutricional i social de menjar amb companyia, així com de la gestió del temps lliure.

Hi ha una participació activa en la Xarxa d’aprenentatge AeX de la zona escolar, per compartir, reflexionar, participar conjuntament en activitats pedagògiques i valorar els diferents projectes escolars de la zona.

Escola Vila Olímpica

Ens trobem al barri de Poblenou, a pocs minuts de la platja del Bogatell. Som una escola oberta a l'entorn més proper, al món i a la diversitat.

Contacte

93 225 49 98

a8052785@xtec.cat

Carmen Amaya, 2
08005 Barcelona