Amb data 10 de juny el Departament d’Educació ha publicat el llistat d’admesos al nostre centre. En cas de voler presentar una reclamació, podeu fer-ho telemàticament a través de l’enllaç. El termini per presentar una reclamació és del 13 al 17 de juny, ambdós inclosos.

També s’ha publicat la llista d’espera del centre, així com el llistat de preinscripcions presentades al nostre centre però que han estat assignades a un altre centre.

Al llarg de la setmana del 13 al 17 de juny ens posarem en contacte amb les famílies dels i de les alumnes admesos/es per concertar una cita presencial i formalitzar la matrícula. Consulteu aquesta entrada per a més informació i per accedir a la documentació necessària a presentar.

Informacions publicades anteriorment relacionades amb el procés de preinscripció:

– 11 de maig,  llista de sol·licituds ordenada definitiva de les famílies que han sol·licitat plaça al nostre centre.

– 3 de maig, llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva de les famílies que heu sol·licitat plaça al nostre centre, un cop resoltes les reclamacions.

– Altres informacions relatives al procés de preinscripció i matriculació escolar per al curs 2022/2023.

  1. Oferta inicial de places.
  2. Calendari de preinscripció i matriculació.
  3. Criteris de prioritat.