Actualitzem l’entrada amb la publicació amb data 11 de maig de la llista de sol·licituds ordenada definitiva de les famílies que han sol·licitat plaça al nostre centre.

Amb data 3 de maig es va publicar també la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva de les famílies que heu sol·licitat plaça al nostre centre, un cop resoltes les reclamacions.

Clicant sobre els vincles següents trobareu també altres informacions relatives al procés de preinscripció i matriculació escolar per al curs 2022/2023.

  1. Oferta inicial de places.
  2. Calendari de preinscripció i matriculació.
  3. Criteris de prioritat.