Com ja us vam informar en començar el curs (veure aquí l’entrada del 23 de setembre), l’escola és sòcia i participa activament en el projecte “Adaptar escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris”,  amb l’objectiu de convertir l’escola en un refugi climàtic. En aquest projecte es promou la participació de tota la comunitat educativa, i per aquest motiu el passat divendres 4 d’octubre tingué lloc una sessió que comptà amb un total de 20 representants dels diferents àmbits de la nostra comunitat educativa, de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci d’Ensenyament de Barcelona (CEB).

Al llarg d’aquesta sessió es van tractar diferents punts:

En quin punt ens trobem? 

 • Primera part d’intervencions en gran grup.
  • Diagnosi:  Les dades recollides al llarg del desenvolupament del projecte Repensem els patis han posat de manifest diferents necessitats i aspectes a millorar en els nostres patis.
  • Els professionals tècnics del projecte Refugis climàtics han recollit i estudiat les dades recollides pels sensors, i la resta de participants ha aportat d’altres necessitats detectades que afecten els patis i l’edifici.
  • Les mestres tutores de 5è, així com la coordinadora d’Escoles + Sostenibles, han assistit a unes sessions de formació pedagògica sobre el clima i el canvi climàtic.

A partir d’ara…

 • Tres grups mixtes (amb representants de tota la comunitat educativa) han estudiat un catàleg de solucions possibles, prioritzant els aspectes següents:
  • Millora de les superfícies: renovació del paviment, zones de descans…
  • Introducció i/o renovació de vegetació.
  • Solucions mixtes: ombra, vegetació, jocs d’aigua i fonts.
 • Els professionals tècnics del projecte faran un estudi sobre els aspectes prioritzats i les seves possibilitats d’aplicació en la nostra escola, amb el seguiment de la Comissió de Sostenibilitat de l’AFA i de la Direcció del centre.

El projecte Refugis climàtics està en marxa. Seguirem informant!